пʼятниця, 16 грудня 2022 р.

Дистанційне навчання 10 клас Українська мова Тема. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

 Дистанційне навчання

10 клас

Українська мова

Тема. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

Матеріал для ознайомлення.

Типи мовлення являють собою різновиди текстів та поділяються на 3 види:

розповідь, опис та роздум. Залежно від змісту  текст та його частини

поділяються на три типи: розповідь, опис і роздум (міркування).

Розповідь — це висловлення про вчинки героїв, про події, які відбуваються,

відбуватимуться чи відбувалися з кимось у певній послідовності.

До розповіді можна поставити запитання що сталося? Розповідь має такі

складники: початок дії, розвиток дії, кінець дії.

Приклад:

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилися льодом

дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові: стукає об лід, а

до кори не достукається. Б’є дзьобом шишку, а зернятка не вилущуються. Сів

дятел на ялині й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, замерзають.

Дивиться білка з дупла — дятел плаче. Стриб, стриб, прибігла до дятла.

—    Чого це ти, дятле, плачеш?

—    Немає чого їсти, білочко.

Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку.

Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки та й ну її молотити

дзьобом.

А білочка сидить біля дупла й радіє. І білченята в дуплі радіють. І сонечко в

небі радіє (В. Сухомлинський).

Опис — це характеристика предмета, особи чи явища за найістотнішими

ознаками. До опису можна поставити запитання який? яка? яке?

Опис складається із таких частин: назва особи, предмета; характерні ознаки;

власне враження.

Приклад:

Недалеко от Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось село

Семигори. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами; од

яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави й поховались

десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в

очеретах, в осоці, зеленіють левади. Греблі обсаджені столітніми вербами. В

глибокому яру ніби в'ється оксамитовий зелений пояс, на котрому блищать ніби

вправлені в зелену оправу прикраси з срібла. Два рядки білих хат попід горами

біліють, неначе два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі

старі садки (І. Нечуй-Левицький).


Роздум — це висловлення, у якому потрібно довести або спростувати думку

шляхом міркування та за допомогою доказів.

Роздум відповідає на запитання чому?

 Роздум складається з таких частин: теза (твердження, яке потрібно довести),

аргументи (докази), висновок.

Приклад:

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і

прагнень, але найкраще, найдосконаліше людина має володіти, звичайно,

рідною мовою. І це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона

користується повсякденно, а й тому, що рідна мова – це невід'ємна частка

Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого

відгукуються найтонші й найніжніші струни людської душі. З рідною мовою

мають-бо зв'язок найдорожчі спогади про перше слово, почуте в колисці з

материних уст, затишок батьківської хати, веселий гомін дитячого товариства й

тихий шелест листя старої верби, під якою вперше зустрівся юнак із коханою

дівчиною… (Б. Антоненко-Давидович)

Завдання.

1. Прочитати. Визначити до якого типу мовлення він відноситься?

ХВІСТ У ТВАРИНИ МОЖЕ БУТИ ПАРАШУТОМ

Рятуючись від куниці, все вище й вище по сучках лапатої ялини забирається

білка. Куниця ось-ось наздожене її. Попереду два сучки, один. І раптом…білка

розпластує лапки, розправляє хвоста й кидається вниз із самісінького вершечка

високої ялини. Хвіст діє як парашут, і білка плавно приземляється на галявині,

обдуривши свого найлютішого ворога. У куниці хвіст не може правити за

парашут, і поки вона спускається з ялини, білка вже знаходить куточок.

Такий же парашутист смугастий бурундук. Завдяки хвостові-парашуту йому

нічого не варто стрибнути на землю з вершечка величезного кедра (З журналу).

2. Прочитати текст мовчки. Довести, що він є описом.

ТАЄМНА РОЗМОВА


Тихо в лісі: повітря не дихне, ніщо не шеберхне, жодна рослинка не

схилиться, не злякає маленької комашки. Мов усе поснуло, мов зачароване.

Зате горою йде гучна розмова вітру з лісовим верховіттям. Ось чутно, як

несе вітер якусь новину з далекого лісу, що синіє за горбочком. Здалека

чутно глухий гомін; він наближається, дужчає, обхоплює верховіття, і

здається, що кожне дерево кожним листочком шепотить якесь чарівне

слово, а ті слова, зливаючись у чудову гармонію лісового шепотіння, хвилею

котяться далі, завмираючи в просторі… За першою хвилею котяться друга,

третя… (М. Коцюбинський).

Переказати докладно текст.


Запам’ятайте

Розповідь — це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі.

Загальна схема розповіді така: початок дії, розвиток подій, кінець події.

Розповідь має такі різновиди: власне розповідь (оповідання), повідомлення,

відповідь, перелік, найменування, оголошення. Текст-розповідь — це текст, у

якому розповідається про події, процеси, що відбуваються в певній

послідовності. Саме тому головний засіб такої розповіді — дієслова минулого

часу доконаного виду, що змінюють один одного та називають дії. Речення

розповідних текстів не описують дії, а розповідають про них, тобто передають

саме подію чи дію. Розповідь як найтісніше пов’язана з простором і часом.

Позначення місця, дії, назва осіб і не осіб, що виконують дії, і позначення самих

дій — це мовні засоби, за допомогою яких ведеться розповідь.

Опис — це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища. В

описі дається характеристика людей, предметів, явищ природи шляхом

перелічення їх головних, суттєвих ознак. Найголовніше в описі — дати точне

або яскраве уявлення про предмет мовлення. Описи бувають: пейзажні,

портретні, інтер’єру, характеристики людини, предметів, явищ. Звичайно,

тексти-описи дуже різноманітні в залежності від цілого ряду умов. По-перше,

велику роль відіграє сам об’єкт опису: одухотворений чи неживий, портрет,

пейзаж, подія тощо. По-друге, дуже важливо, чи є опис статичним, тобто таким,

який перериває розвиток тексту, або динамічним — зазвичай невеликим за

обсягом, який не зупиняє дії, а залучений до події. Нарешті, принципово

значущими є мета опису, його функція та роль автора тексту.

Роздум (міркування) — це висловлювання про причини якостей, ознак, подій. У

роздумі обов’язкові три частини: теза (чітко сформульована думка), докази

(підтвердження висунутої тези), висновок (випливає з доказів). В основі

роздуму лежать причинно-наслідкові відношення. «Чисті» розповіді, описи,

роздуми використовуються рідко. У текстах найчастіше описи включаються в

розповідь або пов’язані з міркуванням, розповідь може доповнюватись

роздумом. Текст-роздум (текст-міркування) має на меті з’ясувати будь-яке

поняття, розвинути, довести або спростувати будь-яку думку. З логічної точки

зору роздум — це ланцюг умовиводів на будь-яку тему, викладених у

послідовній формі. Роздумом можна вважати також і ряд суджень, що

стосуються будь-якого питання, які випливають одне за іншим таким чином, що

з попередніх суджень випливають наступні, а в підсумку ми отримуємо

відповідь на поставлене запитання.

Виконайте завдання.

1. Прочитати текст. Визначити тему та основну думку, до якого типу мовлення

належить цей текст?


КНИГА ВЧИТЬ, ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ


Книга в житті людини посідає важливе місце. Зараз важко уявити наше життя

без книги. З книг ми черпаємо знання, дізнаємося про історію нашої держави, її

символи, життя українського народу, його культуру.

Книга також має і виховне значення. Вона вчить нас справедливості,

патріотизму, шанобливості, поваги до праці і людей праці, до матері, жінки-

берегині, співчуттю до людського горя, бережливого ставлення до природи.

Я вважаю, що письменники — це люди, наділені Божим даром. І якби не було

таких титанів, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, наша література

була б набагато біднішою.

2. Прочитайте виразно приклади різних типів мовлення.

Опис

Дуб — це могутнє дерево сімейства Букові, що відноситься до листяних порід.

Всього існує близько шестисот видів дубів. Всі вони мають велике насіння, яке

називається жолудями.

Розміри у дуба дуже великі. В середньому висота цього дерева становить

тридцять п’ять метрів, але бувають дуби й набагато вище. Стовбур дуба має

дуже значні розміри. Його обхват приблизно дорівнює півтора метра. Гілки

дуба непрямі, мають вигнуту форму.

Листя дуба велике, має різні форми: зубчасту, лопатеву. Крона пірамідальна,

розлога, велика.

Розповідь

Прийшла зима. Випав сніг. Сашко взяв ключку й шайбу, вийшов на вулицю і

побачив Іванка.

Раптом Іванко послизнувся на льоду і впав, боляче вдарившись підборіддям.

Побачивши це, Сашко голосно засміявся. Іванкові було дуже прикро, але він

мовчки підвівся і пішов далі.

Тільки-но Іванко зробив кілька кроків, як за його спиною впав Сашко. Іванко

повівся як справжній друг. Він подав Сашкові руку та допоміг підвестися.

Роздум

Чого доброго може бути в зимі? Темно, холодно, похмуро, мете, всюди снігові

замети. У таку погоду тільки сидіти б удома та чекати тепла. Але ж ні, для

багатьох це найулюбленіша пора року. Чому люди люблять зиму?

І діти, і дорослі люблять ліпити сніговиків, грати в сніжки, кататися на лижах,

ковзанах, санчатах, ходити на довгі прогулянки з бутербродами та гарячим чаєм

в термосі.

Також всі без винятку люблять Новий рік, Різдво та інші гучні зимові свята.

Подумайте і дайте відповіді:

1. Як ви розумієте поняття «тип мовлення»?

2. Від чого залежить вибір типу мовлення?

3. Назвати особливості кожного типу мовлення.


4. Яку структуру має кожний тип мовлення?

5. Чи можуть поєднуватися різні типи мовлення в одному тексті? З якою

метою?