пʼятниця, 16 грудня 2022 р.

Дистанційне навчання 10 клас Українська мова Тема. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

 Дистанційне навчання

10 клас

Українська мова

Тема. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

Матеріал для ознайомлення.

Типи мовлення являють собою різновиди текстів та поділяються на 3 види:

розповідь, опис та роздум. Залежно від змісту  текст та його частини

поділяються на три типи: розповідь, опис і роздум (міркування).

Розповідь — це висловлення про вчинки героїв, про події, які відбуваються,

відбуватимуться чи відбувалися з кимось у певній послідовності.

До розповіді можна поставити запитання що сталося? Розповідь має такі

складники: початок дії, розвиток дії, кінець дії.

Приклад:

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилися льодом

дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові: стукає об лід, а

до кори не достукається. Б’є дзьобом шишку, а зернятка не вилущуються. Сів

дятел на ялині й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, замерзають.

Дивиться білка з дупла — дятел плаче. Стриб, стриб, прибігла до дятла.

—    Чого це ти, дятле, плачеш?

—    Немає чого їсти, білочко.

Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку.

Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки та й ну її молотити

дзьобом.

А білочка сидить біля дупла й радіє. І білченята в дуплі радіють. І сонечко в

небі радіє (В. Сухомлинський).

Опис — це характеристика предмета, особи чи явища за найістотнішими

ознаками. До опису можна поставити запитання який? яка? яке?

Опис складається із таких частин: назва особи, предмета; характерні ознаки;

власне враження.

Приклад:

Недалеко от Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось село

Семигори. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами; од

яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави й поховались

десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в

очеретах, в осоці, зеленіють левади. Греблі обсаджені столітніми вербами. В

глибокому яру ніби в'ється оксамитовий зелений пояс, на котрому блищать ніби

вправлені в зелену оправу прикраси з срібла. Два рядки білих хат попід горами

біліють, неначе два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі

старі садки (І. Нечуй-Левицький).


Роздум — це висловлення, у якому потрібно довести або спростувати думку

шляхом міркування та за допомогою доказів.

Роздум відповідає на запитання чому?

 Роздум складається з таких частин: теза (твердження, яке потрібно довести),

аргументи (докази), висновок.

Приклад:

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і

прагнень, але найкраще, найдосконаліше людина має володіти, звичайно,

рідною мовою. І це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона

користується повсякденно, а й тому, що рідна мова – це невід'ємна частка

Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого

відгукуються найтонші й найніжніші струни людської душі. З рідною мовою

мають-бо зв'язок найдорожчі спогади про перше слово, почуте в колисці з

материних уст, затишок батьківської хати, веселий гомін дитячого товариства й

тихий шелест листя старої верби, під якою вперше зустрівся юнак із коханою

дівчиною… (Б. Антоненко-Давидович)

Завдання.

1. Прочитати. Визначити до якого типу мовлення він відноситься?

ХВІСТ У ТВАРИНИ МОЖЕ БУТИ ПАРАШУТОМ

Рятуючись від куниці, все вище й вище по сучках лапатої ялини забирається

білка. Куниця ось-ось наздожене її. Попереду два сучки, один. І раптом…білка

розпластує лапки, розправляє хвоста й кидається вниз із самісінького вершечка

високої ялини. Хвіст діє як парашут, і білка плавно приземляється на галявині,

обдуривши свого найлютішого ворога. У куниці хвіст не може правити за

парашут, і поки вона спускається з ялини, білка вже знаходить куточок.

Такий же парашутист смугастий бурундук. Завдяки хвостові-парашуту йому

нічого не варто стрибнути на землю з вершечка величезного кедра (З журналу).

2. Прочитати текст мовчки. Довести, що він є описом.

ТАЄМНА РОЗМОВА


Тихо в лісі: повітря не дихне, ніщо не шеберхне, жодна рослинка не

схилиться, не злякає маленької комашки. Мов усе поснуло, мов зачароване.

Зате горою йде гучна розмова вітру з лісовим верховіттям. Ось чутно, як

несе вітер якусь новину з далекого лісу, що синіє за горбочком. Здалека

чутно глухий гомін; він наближається, дужчає, обхоплює верховіття, і

здається, що кожне дерево кожним листочком шепотить якесь чарівне

слово, а ті слова, зливаючись у чудову гармонію лісового шепотіння, хвилею

котяться далі, завмираючи в просторі… За першою хвилею котяться друга,

третя… (М. Коцюбинський).

Переказати докладно текст.


Запам’ятайте

Розповідь — це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі.

Загальна схема розповіді така: початок дії, розвиток подій, кінець події.

Розповідь має такі різновиди: власне розповідь (оповідання), повідомлення,

відповідь, перелік, найменування, оголошення. Текст-розповідь — це текст, у

якому розповідається про події, процеси, що відбуваються в певній

послідовності. Саме тому головний засіб такої розповіді — дієслова минулого

часу доконаного виду, що змінюють один одного та називають дії. Речення

розповідних текстів не описують дії, а розповідають про них, тобто передають

саме подію чи дію. Розповідь як найтісніше пов’язана з простором і часом.

Позначення місця, дії, назва осіб і не осіб, що виконують дії, і позначення самих

дій — це мовні засоби, за допомогою яких ведеться розповідь.

Опис — це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища. В

описі дається характеристика людей, предметів, явищ природи шляхом

перелічення їх головних, суттєвих ознак. Найголовніше в описі — дати точне

або яскраве уявлення про предмет мовлення. Описи бувають: пейзажні,

портретні, інтер’єру, характеристики людини, предметів, явищ. Звичайно,

тексти-описи дуже різноманітні в залежності від цілого ряду умов. По-перше,

велику роль відіграє сам об’єкт опису: одухотворений чи неживий, портрет,

пейзаж, подія тощо. По-друге, дуже важливо, чи є опис статичним, тобто таким,

який перериває розвиток тексту, або динамічним — зазвичай невеликим за

обсягом, який не зупиняє дії, а залучений до події. Нарешті, принципово

значущими є мета опису, його функція та роль автора тексту.

Роздум (міркування) — це висловлювання про причини якостей, ознак, подій. У

роздумі обов’язкові три частини: теза (чітко сформульована думка), докази

(підтвердження висунутої тези), висновок (випливає з доказів). В основі

роздуму лежать причинно-наслідкові відношення. «Чисті» розповіді, описи,

роздуми використовуються рідко. У текстах найчастіше описи включаються в

розповідь або пов’язані з міркуванням, розповідь може доповнюватись

роздумом. Текст-роздум (текст-міркування) має на меті з’ясувати будь-яке

поняття, розвинути, довести або спростувати будь-яку думку. З логічної точки

зору роздум — це ланцюг умовиводів на будь-яку тему, викладених у

послідовній формі. Роздумом можна вважати також і ряд суджень, що

стосуються будь-якого питання, які випливають одне за іншим таким чином, що

з попередніх суджень випливають наступні, а в підсумку ми отримуємо

відповідь на поставлене запитання.

Виконайте завдання.

1. Прочитати текст. Визначити тему та основну думку, до якого типу мовлення

належить цей текст?


КНИГА ВЧИТЬ, ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ


Книга в житті людини посідає важливе місце. Зараз важко уявити наше життя

без книги. З книг ми черпаємо знання, дізнаємося про історію нашої держави, її

символи, життя українського народу, його культуру.

Книга також має і виховне значення. Вона вчить нас справедливості,

патріотизму, шанобливості, поваги до праці і людей праці, до матері, жінки-

берегині, співчуттю до людського горя, бережливого ставлення до природи.

Я вважаю, що письменники — це люди, наділені Божим даром. І якби не було

таких титанів, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, наша література

була б набагато біднішою.

2. Прочитайте виразно приклади різних типів мовлення.

Опис

Дуб — це могутнє дерево сімейства Букові, що відноситься до листяних порід.

Всього існує близько шестисот видів дубів. Всі вони мають велике насіння, яке

називається жолудями.

Розміри у дуба дуже великі. В середньому висота цього дерева становить

тридцять п’ять метрів, але бувають дуби й набагато вище. Стовбур дуба має

дуже значні розміри. Його обхват приблизно дорівнює півтора метра. Гілки

дуба непрямі, мають вигнуту форму.

Листя дуба велике, має різні форми: зубчасту, лопатеву. Крона пірамідальна,

розлога, велика.

Розповідь

Прийшла зима. Випав сніг. Сашко взяв ключку й шайбу, вийшов на вулицю і

побачив Іванка.

Раптом Іванко послизнувся на льоду і впав, боляче вдарившись підборіддям.

Побачивши це, Сашко голосно засміявся. Іванкові було дуже прикро, але він

мовчки підвівся і пішов далі.

Тільки-но Іванко зробив кілька кроків, як за його спиною впав Сашко. Іванко

повівся як справжній друг. Він подав Сашкові руку та допоміг підвестися.

Роздум

Чого доброго може бути в зимі? Темно, холодно, похмуро, мете, всюди снігові

замети. У таку погоду тільки сидіти б удома та чекати тепла. Але ж ні, для

багатьох це найулюбленіша пора року. Чому люди люблять зиму?

І діти, і дорослі люблять ліпити сніговиків, грати в сніжки, кататися на лижах,

ковзанах, санчатах, ходити на довгі прогулянки з бутербродами та гарячим чаєм

в термосі.

Також всі без винятку люблять Новий рік, Різдво та інші гучні зимові свята.

Подумайте і дайте відповіді:

1. Як ви розумієте поняття «тип мовлення»?

2. Від чого залежить вибір типу мовлення?

3. Назвати особливості кожного типу мовлення.


4. Яку структуру має кожний тип мовлення?

5. Чи можуть поєднуватися різні типи мовлення в одному тексті? З якою

метою?

пʼятниця, 11 листопада 2022 р.

Дистанційне навчання 10-й клас Українська мова Тема. Практична робота з текстами різних типів мовлення.

 Дистанційне навчання

10-й клас

Українська мова

Тема. Практична робота з текстами різних типів мовлення.


Повторення.

РОЗПОВІДЬ - це  повідомлення  про  якісь  події, що  розгортаються  в  часі.

Структура


Початок дії  -   Розгортання дії -  Завершення

ОПИС - це  висловлювання  про  певні  ознаки, властивості  предмета  чи  явища. В  описі  дається  характеристика  людей, предметів, явищ  природи  шляхом  перелічення  їх  головних, суттєвих  ознак. Найголовніше  в  описі  - дати точне  або  яскраве  уявлення  про  предмет  мовлення.

                                                         Структура


Загальне Враження  -   Опис деталей  -   Висновки


 РОЗДУМ (МІРКУВАННЯ) - це  висловлювання  про  причини  якостей, ознак, подій. В  основі  роздуму  лежать  причинно-наслідкові  відношення.

Структура


Теза  -  Оргументи - Висновки

 Текст  рідко  буває  однотипним, у  ньому  можуть  поєднуватися   різні  типи  мовлення: розповідь з  елементами  опису  чи  роздуму.

Завдання на закріплення вивченого матеріалу. 

1. Прочитайте тексти і подумайте якого вони типу мовлення.

1. Мурашка спустилася до струмка: захотіла напитися. Хвиля заплеснула її і мало не втопила. Голубка несла гілку; вона побачила — мурашка тоне, і кинула їй гілку в струмок. Мурашка сіла на гілку і врятувалася. Згодом мисливець розставив сіті на голубку і хотів зашморгнути їх. Мурашка підповзла до мисливця і вкусила його за ногу, мисливець охнув і впустив сіті. Голубка пурхнула й полетіла.

Дайте відповіді на питання.

1. Про що розповідається в казці? (Про мурашку й голубку).

2. Яка тема цього твору? (В казці мовиться про те, як мурашка й голубка врятували, одна одну).

3. Яка основна думка казки? З якою метою автор написав її? (Письменник утверджує думку, що всі повинні жити дружно, допомагати один одному).


2. Неначе в молочній повені затонув ранковий світ.

І скрізь розіллялось густе біливо туману — завмерло і не зрухнеться в зимових полях; прйблідли та пригасли дороги; села потихшали і наче попричаювались у його непорушних хвилях; а ліси то й зовсім занімували — дерево коло дерева стоїть мовчазне, печальне… (Є. Гуцало).

— Гей, снігопрохідці, а ну вилазьте! Ідіть-но сюди, — гукнув я забіякам. — Що трапилось? Чого не поділили?

Вибрались вони із снігу до мене. Стоять розпашілі, обтрушуються (З журналу).


3.  Визначте, в якому стилі написано наведений уривок. Доведіть свою думку.

Київ

У тумані віків, між розкішних гаїв,

Над задуманим сріблом Славути,

На зелених горах гордий Київ розцвів,

Ніби рицар, у панцир закутий.

Ніби сад-ясноград. Лийся гуслями влад,

Юний спів про красу України,

Що шумить над Дніпром і крізь бур громопад

Пронесла свою долю орлину,

Про найкраще із міст, повне барв і пісень,

Злотоверхе, ясне, пурпурове,

Що в тумані віків починало свій день,

Розбиваючи ночі закови.

В. Сосюра

 

4. Прочитайте наведений нижче текст, перекажіть його.

Про користь розділових знаків

Чоловік загубив кому і почав боятися складних речень, шукав фрази, щоб простіші. За нескладними фразами прийшли нескладні думки.

Потім він загубив знак оклику і почав говорити тихо, рівно, з однією інтонацією, його вже ніщо не бентежило, не радувало, він до всього ставився без емоцій.

Потім він загубив знак запитання і перестав запитувати, жодні події не викликали його цікавості, де б вони не відбувалися: в космосі, на Землі чи навіть у власній квартирі.

Ще через кілька років він загубив двокрапку і перестав пояснювати людям свої вчинки.

Врешті у нього залишилися одні лапки. Він не міг висловити жодної власної ідеї, весь час тільки когось цитував — так він зовсім розучився думати і дійшов до крапки.

Бережіть розділові знаки! (О. Каневський).


5.Прочитайте виразно вірш, перепишіть його, знайдіть синоніми, антоніми. Доберіть синоніми до слів кривда, біда. Підкресліть у тексті звертання і поясніть розділові знаки при них.

Птиця

Тріпоче серце пійманої птиці.

В руках моїх не чує доброти;

— Я дам тобі водиці і пшениці,

Моя пташино, тільки не тремти!

— Хіба потоки загубили воду?

Хіба в полях уже зерна нема?!

Пусти мене, мій хлопче, на свободу,

І все, що треба, я знайду сама.

Я ж лагідно тебе тримаю, пташко,

В своїх руках легеньких, як вітрець.

Хіба неволя це? Хіба це важко

Від мене взяти кілька зеренець?

— Пусти мене! Мені, дитино мила,

Дорожча воля, ніж зерно твоє!

Страшна, хоч навіть лагідна, та сила,

Яка розкрити крилець не дає!

— Лети! Співай у небі гомінкому;

Хоч і маленький, зрозумів я все.

Моя рука ніколи і нікому

Ні кривди, ні біди не принесе!

Д. Павличко

 

 Завдання. 

1. Прочитайте замітку, надруковану в дитячій газеті.   Дайте відповідь на такі запитання: 1. На яку тему написана замітка? 2. Чи відповідає заголовок її змістові? 3. Яка основна думка замітки? 4. Як замітка побудована? 5. Які засоби зв’язку в цьому тексті?

Рівняємося на тата

Вже п’ятнадцять років наш тато працює комбайнером, Любов до землі він успадкував від дідуся.

Тато старається працювати якнайкраще. Неодноразово виходив переможцем змагання серед комбайнерів колгоспу, району.

За успіхи  його нагороджено орденом «Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю».

Ми з сестричкою Ларисою рівняємося на тата. Добре навчаємося, сумлінно виконуємо доручення.


2. Прочитайте текст, знайдіть у ньому спільнокореневі слова, визначте будову виділених слів. Які у цьому тексті мовні засоби зв’язку?


Люди гадають, що ми називаємось подорожниками, бо ростемо при дорозі чи й на дорогах. А насправді ми від того подорожники, що по світу подорожуємо, наше насіння легко прилипає до черевиків і мандрує разом з людиною по всіх стежках-дорогах. Де насіння відлипне, там і проросте (Є. Шморгун).


3. Прочитайте та перекажіть текст.

У травні весна у розквіті. З кожним днем розпускається дедалі більше пуп’янків, поповнюється новими барвами квіткова райдуга рідної землі. Ліс одягається в привабливі шати молодої зелені. А на луках справжнісіньке буяння зеленого руна трав. Недаремно місяць травнем називають. А от інша його назва походить від імені щедрої староримської богині природи Майї.

Символом травня є духмяні ніжні квіти-перлини конвалій.

Нарешті настає час, коли і черемха одягається в чарівну фату білих мереживних суцвіть. Цвітіння черемхи — це початок передліття. В цей же час зацвітають яблуні. Коли відцвітуть яблуні і бузок, закінчується коротке передліття, і літо непомітно вступає у свої права. У травні на високих квіткових стрілках з’являються зонтики трубчастих жовтих квіток деяких видів первоцвітів. Вони чимось схожі на пучки золотих ключиків дуже тонкої ювелірної роботи. Ц народі існує повір’я, що саме ці золоті ключики відчиняють двері в літо (Б. В. Заверуха, «Квіти дванадцяти місяців»).